Правила и условия

 1. Участниците ще бъдат разделени на групи от преподавателския екип.
 2. Препоръчително е, както при всяко пътуване в чужбина, участниците да имат лична застраховка за пътуване.
 3. Всички участници трябва да имат медицинска/здравна застраховка. Моля, уверете се, че вашата международна медицинска застраховка покрива и България.
 4. С изпращането на регистрационния формуляр се задължавате да заплатите невъзвръщаемия депозит. Ще ни изпратите имейл с допълнителна информация относно времето за обработка и подробности за плащането. Възстановяване на депозит е възможно само при анулиране поради здравословни проблеми, потвърдени с медицинско свидетелство от лекар.
 5. Трябва да ни информирате, ако участникът има някакви алергии или други здравословни проблеми, и трябва да бъде изпратено придружаващо писмо.
 6. Всички участници трябва да носят нормално тренировъчно облекло, туфли, скарпини и палци за момичетата.
 7. Не носим отговорност за щети или наранявания, причинени на което и да е лице, посещаващо курса, нито за загуба на имущество.
 8. Не се възстановяват такси за обучение/настаняване, ако участник напусне по собствено желание, в резултат на предшестваща травма, друго медицинско/психическо състояние, лична причина и т.н.
 9. Таксите за семинара и хотелските такси ще бъдат възстановени в случай на анулиране поради основателна причина, ако анулирането е направено преди крайния срок за плащане на интензивния курс (два месеца преди началната дата на интензивния курс). След тази дата възстановяването на таксите за интензивен курс и хотелските такси няма да бъде възможно. В такъв случай таксата за семинара може да се запази като кредит за участие за следващата година.
 10. Всички допълнителни занимания по време на интензивния курс, като частни уроци, частни сесии, физиотерапия, посещения на представления, ще бъдат таксувани допълнително. Участниците плащат в брой на лицето, което отговаря за тези занимания.
 11. Организацията не носи отговорност за ценности, оставени в стаите.
 12. В случай на анулиране на участие по някаква причина по време на семинара, организаторите си запазват правото да задържат всички такси за семинара и хотелските такси.
 13. Организаторът си запазва правото да смени преподавателите в случай на болест или други неизбежни обстоятелства
 14. Снимките и видеозаписите са собственост на организацията и могат да се използват свободно от организацията единствено за промоционални и маркетингови цели на този семинар. Необходимо е писмено известие, в случай че участникът не е съгласен да използва своите снимки или видеоклипове за маркетингови цели на този курс.
 15. Учениците, които приемат каквито и да било лекарства, трябва да ни информират за състоянието си и да носят достатъчно количество от лекарствата си от дома си.
 16. По време на семинара не се позволяват допълнителни класове, частни уроци или фото сесии, освен тези, организирани от екипа на Лето Балета. Екипът има право да изключва участници ако не са спазени тези правила. В тези случаи сумата няма да бъде възстановена.
 17. Имаме право да забраняваме/изключваме танцьорите да посещават класове, представления и да изпращаме участниците обратно у дома, ако учителите забележат значителни здравословни и хранителни проблеми (анорексия, булимия, повтарящи се припадъци и т.н.). В тези случаи сумата няма да бъде възстановена.
 18. Потвърждението от банката относно превода на таксата трябва да бъде изпратено по имейл преди началната дата на семинара.

С изпращането на заявката потвърждавам, че съм прочел и приемам общите условия.