Политика за поверителност

Политика за използване на бисквитки в letobaleta.com

2.1. letobaleta.com е търговска марка, притежание на Дансуайзар ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205939108, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Якубица 20, ет.1, ап.4

2.2. Дансуайзар ЕООД администрира сайта и електронния магазин letobaleta.com. letobaleta.com ще бъде наричано за краткост по-долу ДОСТАВЧИК.

2.3. Можете да се свържете с letobaleta.com на адрес гр. София, ул. Якубица 20, ет.1, ап.4, на телефон +359887954647 или на e-mail: info@letobaleta.com